Цінності та місії

Адвентистське Агенство Допомоги та Розвитку в Україні (ADRA України) було засноване церквою Адвентистів Сьомого Дня (АСД). Основна місія організації – послідовування прикладу Христа в щоденному служінні нашим ближнім. Понад 60 років ADRA в цілому Світі надає разову або довгострокову допомогу мільйонам нужденних людей по всьому Світі, незалежно від їхньої етнічної, політичної або релігійної принлежності.

Місія

ADRA намагається виявити та ліквідувати соціальну несправедливість у країнах, які розвиваються, спільно з нужденними людьми, аби досягнути позитивних, видимих змін у їхньому житті.

Цінності

ADRA вірить:

 • що за допомоги гуманітарної діяльності ми виказуємо милосердну та люблячу сутність Господа;
 • що служіння людям є проявом нашої любові до Господа;
 • шо милосердя є потужним стимулом та нагородою;
 • що ми є посередником для змін та зброєю благодаті та провидення;
 • у прояв участі, співчуття в нашій роботі;
 • що справедливе співробітництво з нужденними людьми призведе до змін в їхньому житті;
 • у відсутність дискримінації та в повагу різномаїття, у сприйняття людей рівними – незалежно від раси, етнічної приналежності, статі, політичних або релігійних поглядів, культурного походження;
 • у спільний розвиток, в якому чоловіки та жінки мають рівні права, а також мають рівні можливості.
 • що всі люди мають невід’ємне право на забезпечення базових потреб та нужд;
 • що всі люди, а особливо діти, мають право на можливості в житті, а також свободу обирати своє майбутнє;
 • у наданні можливостей усім, з ким ми співпрацюємо, утворюючи загальну та стабільну структуру для обміну інформацією;
 • що всі ресурси, можливості та переваги – це дар, який варто цінувати;
 • що всі люди, особливо жінки та діти, мають право на захист та життя без насильства, сексуальної експлуатації та жорстокого ставлення;
 • у прояві цілісності та узгодженості нашої роботи на всіх рівнях;