Історія всесвітньої ADRA

Адвентистське Агенство Допомоги та Розвитку в Україні (ADRA України) було засноване у 1956 році церквою Адвентистів Сьомого Дня (АСД).

Відтак, з моменту заснування й по цей день, мільйони людей, які потрепають від складних життєвих ситуацій або люди, які опинились у біді, отримали різноманітну допомогу в співпраці з урядами різних країн, міжнародними організаціями, суспільством. Допомога надається разово або довгостроково мільйонам нужденних у цілому Світі, незалежно від їхньої етнічної, політичної або релігійної приналежності.

Сьогодні ADRA є одним з провідних гуманітарних агенств, яке провадить свою діяльність та служіння у 134 країнах Світу, командою у декілька тисяч штатних співробітників та волонтерів, які щоденно реалізують активності та упраління локальними проектами. Позаяк, наші офіси розташовані на великій відстані один від одного, навіть по різні сторони океанів, ми провадим спільну діяльність як єдине ціле, даруючи позитивні зміни тій частині Світу, яка втрапила у халепу чи біду.

Коли стається лихо, ADRA готове допомогати нужденним. По закінченню надання екстренної допомоги, ADRA залишається аби продовжувати надання постійної допомоги, забезпечуючи реабілітацію та довгострокову розвиваючу роботу для сталих змін.

Ідентифікація

ADRA є всесвітньою гуманітарною організацією Церкви Адвентистів Сьомого Дня, яка АДРА является всемирной гуманитарной организацией Церкви Адвентистов Седьмого Дня, яка проявляє любов і співчуття Христа.

Місія

ADRA працює з людьми, які втрапили в біду та нужду, аби внести позитивні зміни шляхом встановлення партнерських та довірчих відносин.

Бачення

ADRA є професійною, ефективною мережею організацій, яка постійно розвивається та втілює прозорість та цілісність. ADRA долає кордони, розширює права та можливості для нужденних – аби досягнути довгострокових змін, які можна виміряти, у житті й суспільстві вцілому.

Більше про цінності та місію за посиланням.